Blog

MERUSAK TETAPI DICINTAI Sesungguhnya, kemuliaan yang paling tinggi adalah mati dalam mempersaksikan kebenaran agama ini. Mati sebagai syahid. Inilah kematian yang para malaikat akan menyambut dengan penuh kemuliaan. Alangkah sedikit […]